JSME PŘESVĚDČENI O TOM, ŽE VÍNO JE ŽIVÝ ORGANISMUS, KTERÝ SI SÁM UMÍ ŘÍCT, KDY PŘI SVÉM VÝVOJI POTŘEBUJE POMOCNOU RUKU A KDY JE TŘEBA MU DÁT KLID A DOSTATEK ČASU, ABY SI JEDNOTLIVÁ VÍNA PORADILA V KAŽDÉM ROČNÍKU SAMOVOLNĚ A BEZ STRESUJÍCÍCH A URYCHLUJÍCÍCH INVAZIVNÍCH ZÁSAHŮ.     

Naše rodina vytváří víno bezmála s pětisetletou tradicí. A proto si také uvědomujeme, že i k naším vinicím, odkud veškerá naše vína pochází, musíme přistupovat s patřičnou úctou a šetrností. Díky tomuto přístupu nám dávají kvalitní a přirozenou úrodu každý rok a bez zbytečné zátěže životního prostředí a ochuzování  biodiverzity v krajině.

Díky šetrným postupům ve vinicích i ve sklepě proto vznikají velmi osobitá naturální či autentická vína, která se vám představí v celé své přirozenosti a svéráznosti. Tato vína jsou zároveň plná energie, kterou nasála z lidí, díky jejichž úsilí se dostala na tento svět.

WE ARE CONVINCED THAT WINE IS A LIVING ORGANISM WHICH CAN TELL ITSELF WHEN IT NEEDS A HELPING HAND IN ITS DEVELOPMENT AND WHEN YOU NEED TO GIVE IT A REST AND PLENTY OF TIME SO THAT EACH VARIETY COULD HELPED ITSELF OUT SPONTANEOUSLY IN EACH YEAR AND WITHOUT STRESSFUL AND ACCELERATING INVASIVE INTERVENTIONS.

Everything from our production comes from South Moravia – grapes which matures on our vineyard in Vrbice village, a traditional South Moravian variety of wines or acacia wine cask handcrafted in the neighboring village. From this care every vintage gets its character and the imprint of our home region.

We are not using additives, such as selected yeasts, enzymes and other substances, which, in our opinion, doesn’t belong into really good, traditional wine. When making our wine we follow our sense, hearths and knowledge of our ancestors. Every vintage is new for us and we’re learning more and more every day.
Our wine is not waiting for your compliments, only for your connection, care and patience. Give them this in same amount as us and our wine will reward you with remarkable enjoyment.