Farma Syfany

Tradiční pěstitel zemědělských plodin

Společnost SYFANY spol. s r.o. hospodaří na 400 ha orné půdy. Není úzce specializovaná, aby se umožnila rychlá reakce na požadavky trhu a zároveň nám zabezpečila stálé pracovní využití, všech našich zaměstnanců, po celý kalendářní rok.
Máme již vybudovány podmínky na realizaci, našich záměru a kvalitní pracovníky, kteří jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek.
Společnost vyrábí zeleninu v celkové výši cca 1500t. za rok. Dále produkujeme v rostlinné výrobě obiloviny, slunečnici, kukuřici a pelušku. Na tuto výrobu jsme dobře vybaveni. Neustále svůj strojový park modernizujeme, abychom drželi krok s konkurencí. To nám přináší nemalé úspory. Společnost hospodaří v nejjižnějším cípu Jižní Moravy, pěstujeme také na 40 ha, vinnou révu. Polovinu naší produkce hroznů finalizujeme vlastní výrobou vína. Zbylou produkci prodáváme místním vinařům.

Produkce zeleniny

Pěstujeme karotku, dýně a patisony.

Zeleninu prodáváme jak do maloobchodní sítě tak na zpracování. Velká část karotky se pěstuje pro účely konzervářské výroby. Konzervárna Pika, a.s. z ní vyrábí výživy pro kojence.
Naše zelenina je pěstována v systému integrované produkce, která si klade za cíl-minimalizovat všechna rizika pro lidský organismus zejména omezeným použitím chemických prostředků a hnojiv. Součástí kontroly jsou, pravidelné rozbory plodin i půdy u akreditovaných laboratoří.
K dispozici máme vlastní chlazené a větrané skladovací prostory, celková kapacita skladu je cca 1200t. zeleniny

Ochrana a tvorba životního prostředí

Struktura výroby na farmě je koncipována se zřetelem na ekologické požadavky

• nezatěžování atmosféry a snížení emisí – neznečišťování spodních vod
• zlepšení půdního života a úspora umělých hnojiv
• snížení potřeby chemických ochranných prostředků

Vinice a zelenina je pěstována v systému integrované produkce, která si klade za cíl-minimalizovat všechna rizika pro lidský organismus zejména omezeným použitím chemických prostředků a hnojiv