Farma Syfany

Byl jsem v plenkách, když moji rodiče Sylva a Fana zakládali zemědělský podnik SYFANY. Otec předtím pracovat jako údržbář zemědělských strojů v JZD a v době, kdy se družstvo rozpadlo, část si vzal pod svá křídla a začali obhospodařovat rodinná pole. V začátcích hodně zelinařili – květáky, zelí.. později se přidávala kořenová zelenina. Byli soběstační – kvalitní půda, vlastní přísady. Prodej byl koncipovaný na přímo, později se rozrostl do obchodů. Zemědělství se postupně rozrůstalo o další plochy půdy. Zlom nastal v momentě, kdy zelenina začala ustupovat díky nedostatku lidské práce – starší šli do důchodu a mladí na pole nechtěli. Zůstala nám karotka, vysadily se vinice a přešli jsme na pěstování obilovin.
Dnes obhospodařujeme zhruba 400 ha půdy a 40 ha vinic v téměř stejné partě lidí posledních 20 let. 

 

 

Nejdůležitějším vědomím hospodaření s půdou pro nás zůstává organická hmota. Každý rok se na polích střídají mezidruhové plodiny, sklízí se pouze ta část, kterou potřebujeme a zbytek rostlinné hmoty vždy zůstává na místě a zapravuje se do půdy. Zelené hnojení, hnůj, kompost, práce s půdou.