SYFANY LIMITED

Řada vín, která zrála několik měsíců až let v dřevěných akátových sudech vyrobených z moravského dřeva o velikosti 550 – 600 litrů.
Z této řady vychází jedinečná vína, v malých šaržích, jejichž způsob výroby je založen na ruční práci.